Δ010.20 | WorkScrapers: Συγκρότημα γραφείων με συνεδριακό χώρο και εμπορικές χρήσεις στην περιοχή του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά


Διπλωματική Εργασία: WorkScrapers: Συγκρότημα γραφείων με συνεδριακό χώρο και εμπορικές χρήσεις στην περιοχή του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά
Φοιτητής: Γεώργιος Λύκος
Επιβλέπων Καθηγητής: Κωσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
Θέμα της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός συγκροτήματος μεικτών χρήσεων, με  βαρύνοντα  ρόλο  στη  διαμόρφωση  ενός  κέντρου γραφειακών συγκροτημάτων και ευέλικτων χώρων εργασίας  που  μπορεί  να  φιλοξενήσει  μέχρι  800  εργαζομένους,  αλλά  και παράλληλα ενός συνεδριακού χώρου  με  ανεξάρτητο  λειτουργικό  χαρακτήρα, χώρων εμπορίου, δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, αθλητικών  εγκαταστάσεων  και  χώρων  στάθμευσης.  Παρά  το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτιριολογικού  προγράμματος  αφορά  σε  χρήσεις που ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα, δόθηκε μεγάλο βάρος στην  διαμόρφωση  δημοσίων  χώρων  στην  στάθμη  του  εδάφους  και  όχι μόνο, στην διασύνδεση με τον χώρο  πρασίνου  στην  απόληξη  της  οδού  Πειραιώς  (ο οποίος  και  επανασχεδιάστηκε),  στην δημιουργία πεζοδρόμου,  στην  προστασία από τις οδικές αρτηρίες έντονου κυκλοφοριακού φορτίου, στην επαναπροσέγγιση με το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα της Ραλλείου αλλά και εντέλει στην δημιουργία ενός κτιρίου τοπόσημο για την περιοχή αυτή του Πειραιά.
Έχοντας αναλύσει την δομή του Πειραιά και την δυναμική των επιμέρους περιοχών  αυτού  και  γνωρίζοντας  τις  βασικές  παραμέτρους της πρότασης,  έγινε  μια διαλογή περιοχών, οι οποίες θα μπορούσαν εν δυνάμει να φιλοξενήσουν ένα κτίριο με ανάλογο κτιριολογικό πρόγραμμα και μέγεθος με αυτό της παρούσας εργασίας. 5 περιοχές έδειξαν δυνατότητες και όφειλαν  να  διερευνηθούν περαιτέρω προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη. Κοινό  σημείο  και  των  5 ήταν η τοποθέτησή τους σε κομβικά σημεία του Πειραιά,  με  μια  σχετική  εγγύτητα όλων στον κεντρικό εμπορικό και επιβατικό λιμένα. Τα μεγέθη ποικίλλουν καθώς και η ποιότητα της παρούσας κατάστασης. Μοιράζονται όμως μια δυναμική προς ανάδειξη.
Η περιοχή μελέτης,που εντέλει επιλέχθηκε, βρίσκεται δίπλα στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Γρ. Λαμπράκη, σε απόσταση μικρότερη των 1500μ. από το κέντρο του Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο. Σε ίση απόσταση βρίσκεται και το λιμένας του Πειραιά με κοντινότερη την πύλη Ε8.
Ο χώρος τροφοδοτείται μέσω της νέας διαμορφωμένης πλατείας (πρώην κυκλικός κόμβος στην απόληξη της οδού Πειραιώς) και του πεζοδρόμου, ο οποίος εκκινεί από την πλατεία και διατρέχει την δυτική πλευρά της περιοχής μελέτης παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο καθώς και από την διαμορφωμένη είσοδο στην απόληξη της οδού Φώκαιας. Οι χώροι εμπορίου έχουν τοποθετηθεί στο κεντρικό και νότιο-ανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου και στο επίπεδο του ισογείου με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται περάσματα, χώροι στάσης και ένα επιμέρους δίκτυο θεάσεων και πορειών. Η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με την Ράλλειο Σχολή. Για τον λόγο αυτό έχουν διαμορφωθεί χώροι στις εισόδους του νότιου αυλόγυρου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά μα τους χώρους άθλησης της σχολής, προσφέροντας εκτόνωση στις δραστηριότητες των μαθητών πέραν του σχολικού προγράμματος.
Μια ανοδική πορεία, η οποία ξεκινά από το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής εν είδη αστικού πάρκου, ανεβάζει τον επισκέπτη στην στάθμη +5.50μ, όπου πλέον η υπερυψωμένη πλατφόρμα τροφοδοτεί το κτιριακό συγκρότημα μέσω των χώρων εισόδου. Ογκοπλαστικά, το κτιριακό συγκρότημα αναπτύσσεται δημιουργώντας δύο πύργους. Ο νότιος πύργος, φιλοξενεί τους συνεδριακούς χώρους και τα αμφιθέατρα και τους χώρους γραφείων για μικρές εργασιακές ομάδες.Αναπτύσσεται σε μεγαλύτερο ύψος από τον αντίστοιχο βόρειο και διασπάται σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι με δημόσιο χαρακτήρα και να εκτονώσουν τις εργασιακές μονάδες. Οι  συνεδριακοί  χώροι  αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα πάνω από τον κεντρικό χώρο υποδοχής του νοτίου κτιρίου και διαθέτουν  ο  καθένας 3 αίθουσες διαλέξεων, ομιλιών ή παρουσιάσεων. Ο βόρειος πύργος, ογκοπλαστικά είναι πιο ελεύθερος και ανταποκρινόμενος στα όρια του οικοπέδου, φιλοξενεί τους εργασιακούς χώρους των μεγαλύτερων ή περισσότερο ευέλικτων ομάδων καθώς και υποβοηθητικές χρήσεις του συγκροτήματος (μικρός παιδικός σταθμός, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο). Οι δύο κτιριακές μονάδες ενώνονται στο 11ο επίπεδο μέσω μίας γέφυρας δύο επιπέδων όπου είναι τοποθετημένος ο χώρος εστίασης των εργαζομένων του συγκροτήματος.