Κ001.21 | 17th International Architecture Exhibition, A selectionBIENNALE ARCHITETTURA 2021
HOW WILL WE LIVE TOGETHER?
Venice, 22.05 - 21.11.2021

Στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (22 Μαϊου - 21 Νοεμβρίου 2021) διαγωνίζονται 112 συμμετοχές από 46 χώρες. Η Έκθεση οργανώνεται σε πέντε επίπεδα: Among Diverse Beings, As New Households, As Emerging Communities, Across Borders και As One Planet.

Η εγκατάσταση της Biennale εν μέσω πανδημίας, ανάγκασε  τους συμμετέχοντες να εργαστούν με πιο συλλογικούς και βιώσιμους τρόπους, σύμφωνα με τις θεματικές της Έκθεσης που όρισε ο επιμελητής της, Hashim Sarkis, πρύτανης της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού του MIT. ‘How will we live together?’ («Πώς θα ζήσουμε μαζί;») είναι το ερώτημα που τίθεται, με σκοπό τον οραματισμό χώρων όπου άνθρωποι από όλον τον κόσμο μπορούν να συναντηθούν έτσι ώστε να μοιραστούν τις λύσεις τους απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα. Όπως αναφέρει ο curator, «Χρειαζόμαστε νέο παράδειγμα όσον αφορά στο χώρο. Στο πλαίσιο της βαθιάς πολιτικής πόλωσης και της αύξησης των οικονομικών ανισοτήτων, ζητάμε από τους αρχιτέκτονες να αρχίσουν να φαντάζονται χώρους μέσα στους οποίους μπορούμε να ζήσουμε μαζί, με αφθονία.»

Η Χαρά Χαρατσάρη παραθέτει έξι ενδιαφέρουσες προτάσεις βασισμένες στο Βιοφιλικό Σχεδιασμό (Biophilic Design) και την Οικολογική σκέψη.

_________________________________________________________________________________________________________________

The 17th International Architecture Exhibition is open from 22 May to 21 November 2021 at the Giardini, Arsenale and Forte Marghera, including 112 Participants in competition from 46 countries. The Exhibition is organized into five scales: Among Diverse Beings, As New Households, As Emerging Communities, Across Borders, As One Planet.

Installing the Biennale during the pandemic has forced participants to work in a more collaborative and sustainable way in line with the event's key themes, according to curator Hashim Sarkis. This year’s question ‘How will we live together?’, aims to answer the question by asking participants to envision spaces where people’s from around the world can come together, in order to share their solutions to global problems. As the Curator says, “We need a new paradigm when it comes to space. In the context of the widening political divide and rising economic inequality, we ask that architects start imagining spaces, within which we can live together generously”.

A selection of six interesting proposals regarding Biophilic design and Ecological thinking are described below, by Chara Charatsari.

________________________________________________________________________________

GIARDINI
NATIONAL PAVILIONS
Country: DENMARK
Title: CON-NE-CTED-NESS
Architects: Lundgaard & Tranberg Architects

Water collected from the roof of the pavilion is made visible and tangible and flows through the exhibition.
- Who knows where it has been before and where it will go next?
- Who knows what other bodies, countries, and centuries it has passed through?

The cyclical flow and immanent boundlessness of water tie past, present, and future together and preclude any possibility of isolating ourselves from each other, acknowledging that we are connected. The water carries time, disaster, life and others. It flows through our shared spaces.

From the outside, a wall made up of many potted herbs placed on wooden shelves which creates a sort of counter-facade for the Danish pavilion, invites the public to go into a warm, welcoming entrance space where people could drink a complimentary cup of tea before following a rivulet of water that enlarge progressively to become eventually a large reservoir.


_________________________________________________________________________________

GIARDINI
NATIONAL PAVILIONS
Country: GREAT BRITAIN
Title: The Garden of Privatised Delights
Architects: Unscene architecture

Why can’t all public spaces be delightful? The  British pavilion has been transformed into the garden of privatised delights.

Inspired by the garden of earthly delights — the famous triptych oil painting by Hieronymus Bosch –, the exhibition commissioned by the british council takes visitors on a journey through six immersive environments, each of which explores the theme of privatized public space in the UK. Outdoor space specifically was the only space we could safely come together in the last year. How can we start to work both in private and public sectors to really open up public spaces so that everyone can use them?

‘‘We were really inspired by the triptych format of the painting and the two extremes of heaven and hell on either side, and then this middle ground of earth in the center. in our version of the painting, we looked at two extremes: the utopia before the inclosures act of the 18th century, and then the dystopia of total privatization.’’


_______________________________________________________________________________

SALE D'ARMI
NATIONAL PAVILIONS
Country: PERU
Title: Playground, Artefacts for Interaction
Architect: Felippe Ferrer

“Most of the time, the things we don’t notice are the things right in front of our noses, such as gates and what they represent.”

The project proposes removing the gates enclosing public spaces throughout Lima  and Peru’s other urban centers, inviting residents to freely enter and interact with the spaces. By removing these “security” mechanisms, which really serve as tools of segregation, and installing benches, playgrounds, and soccer fields, the project aims to divert all the energy, time, and resources put into installing fences and channel it into bringing new life to these public spaces.


__________________________________________________________________________________

ARSENALE
AS EMERGING COMMUNITIES
Title: ENTAGLED KINGDOM
Architects: Doxiadis +

How will we live together on this multispecies planet? By understanding, respecting, and connecting to the web of entanglement that is life on Earth.

An unsung hero of this web is the kingdom between plants and animals, that of the fungi. Creators and facilitators of life, fungi are as resilient as rock and can turn rock into soil through edafogenesis. They form mycelium networks making extraordinary sentient connections among trees. They are recyclers, metabolizing the decomposing organic matter, returning it to the biological circle. Without them life on Earth cannot exist.

Entangled Kingdoms presents fungi spores collected from the two rooms of the Arsenale cultivated in the mycology department at University of Athens. At the Biennale, these return as a “fungi garden” in a two-part installation. Having first placed humanity in the wider context of the plant, animal and fungi kingdoms, this project invites reverent reflection upon the complexity, beauty, and also invisibility and ubiquity of fungi in the world around us.
______________________________________________________________________________

ARSENALE
AS EMERGING COMMUNITIES
Title: EGO TO ECO
Architects: EFFEKT

“Ego to Eco” is based on the idea of creating something with a lasting positive impact, an approach we all ought to apply to any temporary event held today to limit its environmental impact and create something for the future.

In this installation, EFFEKT demonstrates that all this is possible, and that an installation can be educational, elegant and environmentally friendly, all at the same time.

The Nature Village project, an example of how real estate development can enable ecological restoration, and Build for Life, illustrating the possibility of living in a more sustainable, connected, healthy way.

The most striking feature of “Ego to Eco” is the circular idea inspiring the studio’s participation, in perfect harmony with EFFEKT’s major focus on the environment.

In the heart of the installation is a miniature forest of 1200 tree seedlings that will continue to grow throughout the Biennale, thanks to a hydroponic cultivation system remote-controlled from Copenhagen.


__________________________________________________________________________________

ARSENALE
ACROSS BORDERS
Title: MIGRATING LANDSCAPES
Architects: VOGT LANDSCAPE ARCHITECTS

Migrating Landscapes consists of a megastructure that works as a model of the city on which it stands: a topography made of architecture.

The hard-pressed bricks that make up this urban landscape are made of soil from different regions across Europe, offering a sort of architectural, material mapping of a region whose flora, like that of the world, is constantly changing. As the vegetation grows between the cracks of this city model, architecture is transformed into landscape.

The installation not only maps the territory through a deconstruction of its architecture, but also acts as a timeline of the changes in vegetation undergone by the city of Venice. These are made visible in the form of a faded planting scheme of non-native flora introduced to the city. The project presents a synthetic history of ecological change and the manipulation of land.

The urban landscape gives way to a rugged topography accommodating the seeds of change, giving way to a new type of landscape that reimagines the implicit relationship between landscape and architecture.