Δ023.21 | Ο Βώλακας Τήνου, ως πεδίο συναρμογών


Διπλωματική: Ο Βώλακας Τήνου, ως πεδίο συναρμογών
Φοιτήτρια: Δάφνη-Ευθυμία Μαραγκού
Επιβλέπων: Τζομπανάκης Αλέξιος
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης,  2021
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας προσεγγίζεται, ως ένα πεδίο διαφοροποίησης, ο τόπος του Βώλακα στην Τήνο. Ένα τοπίο αντίθεσης, ως προς την κλίμακα και την έκταση των γρανιτικών σχηματισμών του- του γεωλογικού φαινομένου του. Το γεωλογικό εσωτερικό με έντονα σημάδια αποσάθρωσης, μεταβολές στον χώρο και στον χρόνο, ιδωμένο με εξογκώματα και οπές. Ένα μέρος όπου το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα είναι δυσδιάκριτο καθώς το τοπίο υπερισχύει.
Η ένταση των εξάρσεων του εδάφους εδώ είναι κυρίαρχη και ως ένας τέτοιος τόπος επιλέγεται. Ως δυναμική αποσταθεροποίησης δυνατής να εισάγει και να παράγει χωρικές συνέργειες. Πειραματισμοί σε σχέση με το «πραγματικό» και την «κατασκευή».
Έχοντας ως έναυσμα τον Βώλακα, πρόθεση αποτελεί να χαρτογραφηθούν ρυθμοί και ποιότητες του χώρου που συνιστούν στην αποσταθεροποίηση ή στοιχεία που εντοπίζονται εκτός ισορροπίας· μη αναμενόμενα στοιχεία που τον συνθέτουν σε μια προσπάθεια αντιστροφής της παραγωγής του χώρου.
Στόχο λοιπόν  αποτελεί  η  εννοιολογική  διάσχιση  του  τοπίου  και  η  συσχέτιση  με «πρωταρχικούς» τόπους ως πεδία ανάλυσης, μέσω «λοξών» διαδρομών. Έτσι ώστε να αρθρωθεί ένα μέσο εξερεύνησης, με έμφαση στη διαδικασία ως εργαλείο της χωρικής διερεύνησης-σχεδίασης. Με την αντιστροφή των ποιοτήτων που αντλήθηκαν από τη συγκεκριμένη θεματική, τις υλικές και φαντασιακές προεκτάσεις του χώρου, στη σύνθεση ενός δυνητικού «εδάφους», ενός προσωρινού χώρου.
ένα σύντομο "tesaser" video της ίδιας εργασίας https://vimeo.com/654612509