Δ031.21 | Επί της Λεωφόρου, Σχεδιασμός πλατείας και χώρων άθλησης σε συσχετισμό με την υφιστάμενη δομή του γηπέδου

 
Διπλωματική Εργασία: Επί της Λεωφόρου,  Σχεδιασμός πλατείας και  χώρων άθλησης σε συσχετισμό με την υφιστάμενη δομή του γηπέδου
Φοιτητής: Ευάγγελος Κωλέτσης
Επιβλέπων: Δημήτριος Τσακαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης, 2021

Η συζήτηση για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανέρχεται ανά τακτά διαστήματα στον δημόσιο λόγο για την πόλη της Αθήνας. Αυτή η εργασία επιχειρεί να διαχειριστεί την υφιστάμενη δομή του γηπέδου στην περίπτωση μεταφοράς της χρήσης του σε άλλη περιοχή. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση των αστικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής ενώ παρουσιάζεται και η σημασία του γηπέδου στην συλλογική μνήμη των κατοίκων. Στην συνέχεια προτείνεται μια σειρά επεμβάσεων στις κερκίδες ώστε να εμπλακεί ο χώρος του γηπέδου με την πόλη.  H νέα κτιριακή δομή συσχετίζεται με τις υφιστάμενες κερκίδες και φιλοξενεί χρήσεις ήπιας άθλησης, αθλητικής και διατροφικής συμβουλευτικής, αλλά και λοιπές υποστηρικτικές χρήσεις. Οι μετασχηματισμοί αυτοί οδηγούν σε μια συμπαγή αλλά πορώδη αστική δομή που αποδίδει δημόσιο χώρο στην πόλη και χρήσεις που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Παράλληλα οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη αστική στρατηγική  που περιλαμβάνει συμπλήρωση οικοδομικών τετραγώνων και διαμορφώσεις στον δημόσιο χώρο.