Δ002.14 CLOUDscape: Σύννεφο Πολιτισμού στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας

Τίτλος: CLOUDscape
Υπότιτλος: Σύννεφο Πολιτισμού στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας.
Φοιτητές: Μαυρομουστάκη Κυριακή, Τσόγκας Παναγιώτης
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ρένα Σακελλαρίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Οκτώβριος 2014


Σύννεφα, βροχή και καλαμώνες πλαισιώνουν την λίμνη Παμβώτιδα, στις όχθες της οποίας εδράζεται το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής. Ένα συννεφώδες τοπίο, CLOUDscape, ένα σύννεφο πολιτισμού παίρνει μορφή και υπόσταση στον παραλίμνιο κόμβο μεταξύ του κέντρου των Ιωαννίνων και των εγγείων περιοχών, Ανατολής και Κατσικά. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό σύμπλεγμα, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής και αντανακλά την αίσθηση του τοπίου.


Ο κύριος κτιριακός όγκος χωροθετείται στην άκρη του οικοπέδου προς την πλευρά της πόλης, αποτελώντας ταυτόχρονα αφετηρία και προορισμός της γενικότερης γραμμικότητας που διέπει το τοπίο. Το κτιριακό σύνολο υψώνεται μέσω κατακόρυφων δομικών στοιχείων, ούτως ώστε να γίνεται μία αναφορά στην κατακορυφότητα της βροχής και την αιώρηση των σύννεφων, να παραπέμπει στην ανάμνηση των παραδοσιακών παραλίμνιων πασσαλόπηκτων κατασκευών και τέλος για πρακτικούς λόγους, προς αποφυγήν της υγρασίας. Οι χρήσεις που εντάσσονται είναι αυτή της βιβλιοθήκης, ενός εκθεσιακού χώρου, ενός αμφιθεατρικού χώρου συνεδριάσεων και ενός χώρου εστίασης.


Μορφολογικά και λειτουργικά επιδιώκεται η αλληλοεισχώρηση και η συνέχεια της κίνησης εντός, εκτός και γύρω από το κτίριο, με χαράξεις που, εμπνεόμενες από τα σύννεφα, αποτυπώνονται ως καμπύλες σε κάτοψη και τομή. Εσωτερικά, οι χώροι διαρθρώνονται με ελεύθερη ανοιχτή διάταξη και εξωστρέφεια προς την λίμνη και τον βορρά, ενώ εκφράζεται εσωστρέφεια προς τον νότο και τον δρόμο, με την εισχώρηση συμπαγών όγκων που στεγάζουν τις πιο ιδιωτικές λειτουργίες.


Χαρακτηριστικά σημεία αυτής της πρότασης αποτελεί η λύση του εκθεσιακού χώρου, που περιλαμβάνει αναρτώμενα δωμάτια-πρίσματα με δυνατότητα κίνησης στο κατακόρυφο άξονα, η σπείρα των βιβλιοστασίων που εντάσσεται στην βιβλιοθήκη και ακολουθεί τις αρχές της ροϊκότητας που διέπουν τον συνολικό σχεδιασμό και η χρήση κατακόρυφων στοιχείων μπαμπού για την σκίαση των χώρων και την τοποθέτηση στηθαίου στα βατά δώματα, με τρόπο τέτοιο ώστε να συνομιλεί με το γύρω περιβάλλον.