ΜΑ108.17 Δημοτικά Σχολεία Λιοσίων και Mιχ. Bόδα

Έτος: 1932-33
Aρχιτέκτων: Κυριακούλης Παναγιωτάκος (1902-1982)


Eίναι έργο σταθμός στο κίνημα του μοντερνισμού στην Αθήνα. Πρόκειται για δύο δημοτικά σχολεία κτισμένα στον ίδιο κτιριακό όγκο. Λειτουργούν αυτόνομα αλλά υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας των λειτουργιών τους μέσω ορισμένων αιθουσών και της ενοποίησής τους. Διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες καλλιτεχνικών και γραφεία καθηγητών. Το προαύλιο, το εστιατόριο, οι τουαλέτες εξυπηρετούν και τα δύο σχολεία. Ο Le Corbusier γοητεύτηκε ιδιαιτέρως από την αρχιτεκτονική των σχολείων και στην επίσκεψη του έγραψε στον τοίχο τους «Compliments de Le Corbusier».