ΜΑ123.17 Βουλής 29

Αρχιτέκτονας: Κλ. Κλωναρίδης
Έτος: 1935


Το κτίριο στην οδό Βουλής 29 είναι έργο του αρχιτέκτονα Κλ. Κλωναρίδη και ανεγέρθηκε το 1935. Αποτελείται από το ισόγειο και άλλους τέσσερις ορόφους. Χρησιμοποιείται ως κατοικία, κατάστημα και χώρος γραφείων. Έχει μία όψη προς τον δρόμο της οδού Βουλής που είναι και η κύρια. Διαθέτει έρκερ.