Δ070.20 | Αστικοί μετασχηματισμοί στη συνοικία του Λάκκου Ηρακλείου


Διπλωματική εργασία: Αστικοί μετασχηματισμοί στη συνοικία του Λάκκου Ηρακλείου
Φοιτήτριες: Γερογιαννάκη Μαρία, Στρατάκη Ευγενία
Επιβλέπων: Τζομπανάκης Αλέξιος
Σχολή: Πολυτεχνείο Κρήτης, 2020
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την συνοικία του Λάκκου Ηρακλείου, εστιάζοντας στα οικοδομικά τετράγωνα που στεγάζονταν το Πανάνειο Νοσοκομείο και η Υγειονομική Υπηρεσία.
Η περιοχή του Λάκκου βρίσκεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου. Η συνοικία παρουσιάζει έντονο κοινωνικό και πολυπολιτισμικό ενδιαφέρον καθώς από τα τέλη του 19ου αι. φιλοξενούσε περιθωριακές κοινωνικές ομάδες, γεγονός που έχει καθορίσει την ταυτότητα της περιοχής.
Όσον αφορά την πολεοδομική εξέλιξή της, εντός του παλιού ιστού της περιοχής εντοπίζονται νεωτερικές πολεοδομικές επεμβάσεις, αντιφατικές ως προς την προϋπάρχουσα δομή, δημιουργώντας αστικές ασυνέχειες.
Το χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο Πανάνειο Νοσοκομείο και η περιοχή της πρώην Υγειονομικής Υπηρεσίας, που εδράζονται ανάμεσα στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου και την κλίμακα της γειτονιάς, εμφανίζονται ως απομεινάρια (θραύσματα) διαφορετικών χρονικοτήτων, ασύνδετα μεταξύ τους, που δεν καταφέρνουν να αφομοιωθούν στο αστικό τοπίο.
Στόχος της εργασίας αποτελεί η ένταξη των δύο αστικών κενών, στην μικροκλίμακα της περιοχής και την ευρύτερη κλίμακα της πόλης. Οι διαβαθμίσεις των κλιμάκων και η μετάβαση από το ιδιωτικό στο δημόσιο και αντίστροφα συγκροτούν το εργαλείο διαχείρισης του επικείμενου ζητήματος. Συγκεκριμένα, η εργασία προτείνει την ενεργοποίηση της περιοχής μέσα από την δημιουργία δημόσιων, ημι-δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (πλατείες, πάρκα, δίκτυο δημόσιων πορειών, δημόσια κτήρια, συλλογικές δομές για τους κατοίκους της περιοχής, συγκρότημα κατοικιών).