Δ031.20 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, MUNICIPAL CENTER OF HOSPITALITY FOR MINORS


Διπλωματική εργασία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, MUNICIPAL CENTER OF HOSPITALITY FOR MINORS
Φοιτητές: Λιάλια Θεοδώρα, Βασιλείου Γεωργία.
Επιβλέποντες: Εξαρχόπουλος Πάνος, Αμερικάνου Ελένη, Παπαγιαννόπουλος Γιώργος.
Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Θράκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, 2020
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Πρόκειται για τον σχεδιασμό ενός Κέντρου Φιλοξενίας ανηλίκων στην πόλη της Κοζάνης.

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης, σε μια περιοχή με σχολικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα, κτίρια γραφείων, κατοικίες και πάρκα. Το εμβαδόν του είναι 3.740 τ.μ.
Η μελέτη αφορά ανεξάρτητες κατοικίες  φιλοξενίας παιδιών με τη μορφή οικογένειας των 6 παιδιών και μιας μητέρας.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα διαθέτει 6 κατοικίες των 2 ορόφων, κτίριο γραφείων και ιατρείων, αίθουσα θεάτρου και θερινό σινεμά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και αναψυκτήριο.
Σκοπός μας ήταν η ομαλή συνλειτουργία του ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του συγκροτήματος μέσα από υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους εκτόνωσης και κίνησης.

Η τοποθέτηση των χρήσεων του συγκροτήματος αφορούν τον προσανατολισμό καθώς επίσης και τις υψομετρικές διαφορές του οικοπέδου.
Η κεντρική αυλή, βασικό χαρακτηριστικό του συγκροτήματος έχει τοποθετηθεί εσωτερικά των κτιρίων και βρίσκεται σε κατώτερη στάθμη εφόσον αφορά την ψυχαγωγία των παιδιών, ενώ τα κτίρια γύρω από αυτή σχηματίζουν μια αγκαλιά δίνοντας έτσι έναν πιο εσωστρεφή χαρακτήρα στο κέντρο της σύνθεσης.
Οι κατοικίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους με κοινούς ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους εκτόνωσης. Διαθέτουν δύο εισόδους, την κύρια στο ισόγειο και μια δευτερεύουσα στον όροφο. Εσωτερικά υπάρχουν αίθρια κεντρικά της σκάλας που οδηγεί στον όροφο. Στο ισόγειο διαμορφώνονται οι κοινόχρηστες χρήσεις ενώ στον όροφο τα υπνοδωμάτια. Η μία από τις κατοικίες διαθέτει προδιαγραφές φιλοξενίας ΑΜΕΑ.
Τα εργαστήρια αφορούν αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο εικαστικών και ωδείο. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να  έχει κανείς πρόσβαση και από το εσωτερικό του συγκροτήματος αλλά και από την κεντρική οδό, μιας και αφορά την απασχόληση παιδιών του συγκροτήματος αλλά και της πόλης γενικότερα. Διαθέτει εισόδους και στις δυο στάθμες του, ενώ έχουν άμεση επαφή με το αναψυκτήριο.
Η αίθουσα θεάτρου βρίσκεται υπόγεια κάτω από το ανοιχτό μέτωπο της κεντρικής οδού σχηματίζοντας στο δώμα του τριγωνικές απολήξεις για την εισχώρηση του φωτός, ενώ διαμορφώνεται μια μικρή πλατεία.
Το κτίριο των γραφείων αφορά τα γραφεία διοίκησης, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου, ιατρού, καθώς επίσης στον τελευταίο όροφο έχει σχεδιαστεί χώρος βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου με ανεξάρτητες εξωτερικές προσβάσεις.
Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος αφορά επίσης και την ανάπλαση ενός πεζοδρόμου πλευρικά του οικοπέδου δημιουργώντας μια ενιαία αντιμετώπιση τόσο στο ίδιο το οικόπεδο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτήν την κίνηση θέλαμε να εισάγουμε ομαλά την πόλη μέσα στο συγκρότημα, δίνοντας ένα χαρακτήρα περισσότερο κοινωνικό και ανοιχτό σε σχέση με άλλα ιδρύματα τέτοιου κτιριολογικού.


Οι είσοδοι στο συγκρότημα είναι τρεις. Η βασική από τον κεντρικό άξονα της οδού Φιλίππου που οδηγεί στις δημόσιες χρήσεις του θέματος, η δεύτερη από την πλευρά του πεζόδρομου και η τρίτη και δευτερεύουσα είσοδος στο νότιο τμήμα του οικοπέδου που οδηγεί στις κατοικίες.

__________________________________________________________________________The design concerns the Municipal Center of Hospitality for Minors in the city of Kozani.

The plot is located within the urban place of the city. In this area there are school facilities, sports centers, office buildings, residences and parks.

The design concerns independent accommodation for children in the form of a family of 6 children and a mother.

The building program has 6 houses of 2 floors, office and doctor's office building, theater and summer cinema, educational workshops and a cafe.

Our goal was the smooth interaction of private and public character through outdoor and semi-outdoor spaces of relaxation and movement.

The placement of the uses of the complex concerns the orientation as well as the height differences of the plot.

The central courtyard, a key feature of the complex has been placed inside the buildings and is located at a lower level as far as children's entertainment is concerned, while the buildings around it form a hug thus giving a more introverted character to the center of the composition.

The houses are independent of each other with common semi-outdoor and outdoor relaxation areas. They have two entrances, the main one on the ground floor and a secondary one on the first floor. Inside there are patios central to the staircase leading to the first floor. On the ground floor are shared utilities while on the first floor the bedrooms. One of the residences has standards for hosting the Α.Μ.Ε.Α.

The workshops concern classrooms, an art workshop and a conservatory. They are designed so that one can have access both from inside the complex and from the main road, since it concerns the employment of children of the complex and the city in general. It has entrances on both levels, while they have direct contact with the bar.

The theater hall is located underground under the open front of the main road, forming on its roof triangular ends for the penetration of light, while a small square is formed.

The office building concerns the offices of administration, social worker, psychologist, doctor, as well as on the top floor a library and reading room has been designed with independent external access.

The design of the complex also concerns the renovation of a sidewalk on the side of the plot, creating a unified approach both on the plot itself and in the wider area. With this move we wanted to smoothly introduce the city into the complex, giving a more social and open character compared to other institutions of such a building.

There are three entrances to the complex. The main from the main axis of Phillipou Street that leads to the public uses of the subject, the second from the side of the pedestrian street and the third secondary entrance to the southern part of the plot that leads to the houses.