Δ018.19 Διαδρομές - Περάσματα [Πέραμα | Λέσβος]


Τίτλος: Διαδρομές_Περάσματα [Πέραμα | Λέσβος]
Φοιτήτρια: Μαρία Καραγκιόζη
Επιβλέπων: Δημήτρης Αντωνίου
Πανεπιστήμιο: Πατρών | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Χρονολογία: 2019Περίληψη
Η Διπλωματική Εργασία με τίτλο Διαδρομές_Περάσματα προτείνει την αναδιαμόρφωση της προκυμαίας του Περάματος Λέσβου, με στόχο τη μετατροπή της σε ενεργό κέντρο τόσο για το ίδιο το Πέραμα όσο και για ολόκληρο το νησί. Συγκεκριμένα, γίνεται σχεδιασμός ενός συμπλέγματος κτηρίων που θα λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού και αναψυχής και θα επιτρέπει τους πεζούς να το διασχίσουν. Παράλληλα, δημιουργείται νέο κτήριο που θα στεγάζει το λιμεναρχείο της περιοχής. Η πρόταση προχωρά ακόμα στο σχεδιασμό πάρκου και πλατείας που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει διάφορα πολιτιστικά δρώμενα. Αφετηρία του σχεδιασμού αποτέλεσε η ίδια η ονομασία του Περάματος (πέρασμα), καθώς και η ανάγκη για τόνωση των ήδη υπαρχόντων στενών διόδων που συνέβαλαν στη διέλευση των ατόμων από ένα μέρος σε ένα άλλο, μέσα στο χωριό, ώστε να καταλήξουν στην προκυμαία και που τώρα έχουν αδρανοποιηθεί. Γι’ αυτό το λόγο, δίνεται έμφαση και στην πορεία των πεζών κατά μήκος της προκυμαίας με την προσθήκη εξεδρών στη θάλασσα με σκοπό μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιπάτου, ενώ προστίθενται αντικείμενα αστικού εξοπλισμού.

Abstract

The Diploma Thesis, entitled, Routes_Passages proposes the regeneration of the waterfront of Perama, Lesvos, aiming to transform it into an active centre for both Perama and the whole island. The proposal includes the design of a complex of buildings that will serve as a cultural and recreational centre, allowing pedestrians to walk through it. In addition, a new building is designed in order to house the port office of the area. The proposal also has to do with the design of a park and a square as well, which will be able to host various cultural events. The base of the design process was the very name of Perama (passage), as well as the need for the revivification of the already existing inactivated narrow passages that people used to cross to reach the waterfront. For this reason, the project puts an emphasis on the  pedestrians’ movements along the waterfront, with the addition of platforms on the sea and other urban equipment for a complete walking experience.
Διαγράμματα σύνθεσης της παρέμβασης
Τοπογραφικό Διάγραμμα
 
Κάτοψη 1 

 

Κάτοψη 2 

Αξονομετρικό 


Τομή 3-3

Τομή 4-4 

Τομή 6-6

Τομή 10-10

Τομή 11-11