Δ020.20 | Ένα μουσείο ως έκθεμα: Μουσειακή απόδοση της καφκικής εμπειρίας με αφορμή Το Κτίσμα του Κάφκα

 
Διπλωματική εργασία: Ένα μουσείο ως έκθεμα:  Μουσειακή απόδοση της καφκικής εμπειρίας με αφορμή Το Κτίσμα του Κάφκα  
Φοιτήτρια: Γλεντού Ελένη-Ραφαέλλα
Επιβλέπων καθηγητής: Τσακαλάκης Δημήτρης
Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης,  2020

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια απόδοσης του βιβλίου «Το Κτίσμα» του Φραντς Κάφκα σε βιωματικό μουσείο. Συγκεκριμένα, με εκκίνηση την ανάλυση των χωρικών χαρακτηριστικών του βιβλίου, αλλά και τις λογοτεχνικές – αισθητηριακές καταστάσεις που αναγράφονται σε αυτό, επιχειρείται η σύνθεση μιας χωρικής δομής όπου θα αναδεικνύονται τα στοιχεία αυτά. Έννοιες όπως ο εγκλωβισμός, το παράδοξο, η αμφιθυμία και η αποδόμηση, αποτελούν τα χωρικά εργαλεία για το σχεδιασμό ενός μουσείου, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και το ίδιο το έκθεμα. Η λαβυρινθώδης δομή του με τους πολλαπλούς διάδρομους και τις ποικίλες πλατείες, ως μία μεταφορά του καφκικού σύμπαντος, θέτει τον επισκέπτη σε μία εμπειρία συνεχούς αναζήτησης εξόδου όμοια με τη συνεχή διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Παράλληλα, ο διττός ρόλος του κτίσματος, ως καταφύγιο και ως φυλακή, προσθέτει στην μουσειακή εμπειρία την έκθεση του επισκέπτη στους «κινδύνους» του εξωτερικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μία κατάβαση στον υπερβατικό κόσμο του Κάφκα που εστιάζει στην χωρική περιπλάνηση στο κτίσμα, ερμηνεύοντας την ως το απόλυτο απόκτημα της μουσειακής εμπειρίας.
 
«Από τον πάνω κόσμο ήρθα μέσα στο κτίσμα μου και νιώθω την επίδρασή του αμέσως.» Φ.Κ.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Λέξεις κλειδιά: 
Μουσείο, Κάφκα, παράδοξο, αισθητηριακή εμπειρία, λαβύρινθος