Δ022.20 | Επανάχρηση του Πολεμικού Μουσείου (πρώην Ιταλικός στρατώνας), ως η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων | Επανασχεδιασμός του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας και ενοποίηση με τον Δημοτικό Κήπο.


Διπλωματική εργασία: Επανάχρηση του Πολεμικού Μουσείου (πρώην Ιταλικός στρατώνας), ως η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων.
Επανασχεδιασμός του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας και ενοποίηση με τον Δημοτικό Κήπο.
Φοιτήτριες: Κάκκαρη Μαρίνα, Λάμπρη Κατερίνα
Επιβλέπων: Σκουτέλης Νικόλαος
Κριτική επιτροπή: Τσακαλάκης Δημήτριος, Καραμανέα Παναγιώτα
Σχολή: Πολυτεχνείο ΚρήτηςIΣχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2020
Σκοπός της εργασίας, λοιπόν, είναι η επανάχρηση, αποκατάσταση και συμπλήρωση του πρώην Ιταλικού Στρατώνα, που θα φιλοξενήσει την νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας με κάποιες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Το Πάρκο θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο όλης της περιοχής , μέσω μιας καθαρής πορείας με το Στάδιο και τον πεζόδρομο των σχολείων στην Οδό Κοραή και μέσω μιας γέφυρας-παρατηρητήριο με το Δημοτικό Κήπο πάνω από την Οδό Πλουμιδάκη.
Στο υφιστάμενο κέλυφος τοποθετείται η βιβλιοθήκη των ενηλίκων και στο νέο κτήριο η παιδική και η καφετέρια.


Ως βασική συνθετική ιδέα της βιβλιοθήκης, ήταν η δημιουργία ενός κύκλου στο κέντρο του πολεμικού μουσείου, ως ο πυρήνας όλης της βιβλιοθήκης, προκειμένου να φανεί η κάθετη έκταση που είχε παλιά το πολεμικό μουσείο σε αυτό το σημείο.

Ο κύκλος ως ισχυρός γεωμετρικός τόπος στον επίπεδο χώρο, θα ορίσει το σημείο συνάντησης όλης της βιβλιοθήκης, καθώς εκεί τοποθετείται ο χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης. Μέσω του κύκλου πραγματοποιείται και η κάθετη κίνηση στα άλλα επίπεδα. Στο ισόγειο, σχεδιάστηκαν κάποιες εσοχές, που περιλαμβάνουν μερικά εκθέματα του μουσείου και μια μικρή ιστορική αναδρομή.
Προκειμένου να κρατηθεί μια απόσταση του νέου κτηρίου από το υφιστάμενο, σχεδιάστηκε στο ισόγειο, ένας κάθετος άξονας, παράλληλος με αυτόν που διαπερνά το κέντρο του κύκλου, που συνδέουν την αστική ζωή της οδού Τζανακάκη με το πάρκο.
Η πρόσβαση στο νέο κτήριο, γίνεται και μέσω της βιβλιοθήκης των ενηλίκων, αλλά και με ξεχωριστή είσοδο, νότια. Το εξωτερικό κέλυφος, βόρεια και νότια, βρίσκεται στα όρια που ήταν το πολεμικό μουσείο πριν γκρεμιστεί και είναι από σκυρόδεμα, σαν συνέχεια με το υφιστάμενο και εσωτερικά, σκυρόδεμα με επικάλυψη οξειδωμένου χάλυβα. Επανασχεδιάζονται οι στέγες και ο εξωτερικός χώρος εκτόνωσης της βιβλιοθήκης, με χαράξεις που ενισχύουν τις συνδέσεις με τη γύρω περιοχή και το πάρκο. Διατηρούνται επίσης κάποια δέντρα και προστίθενται μερικά άλλα.

Εξωτερικά, δημιουργούνται αρκετοί χώροι στάσης και κίνησης. Σε παράλληλη σχεδόν διάταξη με την βιβλιοθήκη, ώστε να οριοθετηθεί η κεντρική πλατεία, χωροθετείται μια δημόσια καφετέρια με πλήρη διαφάνεια και η είσοδος-έξοδος για το υπόγειο πάρκινγκ. Επίσης, σχεδιάστηκε μια νέα πλατεία μπροστά από το πνευματικό κέντρο, σχεδόν οριοθετημένη από την πλευρά του δρόμου και ανοιχτή προς τους υπόλοιπους χώρους. Δίπλα τοποθετείται ένα στέγαστρο, εκδοτήριο εισιτηρίων ,με παραχώρηση τμήματος στο δρόμο, για τη στάση του λεωφορείου. Σχεδιάστηκαν ακόμη και διαδρομές πρασίνου με πατημένο χώμα για περιήγηση.

Το στοιχείο του νερού είναι και αυτό σε κυκλικό σχήμα και στεγάζει τον χώρο προβολών. Τέλος, η γέφυρα-παρατηρητήριο, που συνδέεται με τον Δημοτικό Κήπο, ξεκινάει και από τη στάθμη της βιβλιοθήκης, με ανάλογες χαράξεις και φύτευση, ώστε να ενσωματωθεί στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και από ένα πλάτωμα δυτικά. Κατασκευασμένη και αυτή από οξειδωμένο χάλυβα.
_______________________________________________________________________________Adaptive reuse of the war museum- former Italian barrack- into a new Municipal library / bibliotheca of Chania.
Revitalization of the Peace and Friendship Park and the connection with the Municipal Garden of Chania.

The thesis project concernsa part of the city of Chania, which is located between the main streets A. Papandreou and Str. Tzanakaki.
The purpose of the work, is the reuse, the restoration and the completion of the former Italian Barracks, which will host the new Municipal Library of Chania, as well as the configuration of the surrounding area of the Peace and Friendship Park with some 
supporting facilities.
The Park will be the connecting link of the whole area, through a clean path with the Stadium and the pedestrian street of the schools on Korai Street and through an observatory bridge with the Municipal Garden above Ploumidaki Street.


Externally, several parking and movement areas are created. Almost parallel to the library, in order to delimit the central square, a public cafeteria is located with full transparency and the entrance and exit for the underground parking. Also, a new square was designed in front of the cultural center, almost demarcated from the side of the road and open to the rest of the spaces. Next to it there is a shelter, a ticket office, with a section on the road, for the bus stop. Even green trails with compacted soil were designed for touring.

The water element is also in a circular shape and houses the projection space. Finally, the observatory bridge, which is connected to the Municipal Garden, starts from the level of the library, with similar engravings and planting, in order to be integrated in the surrounding area, but also from a plateau to the west, which is also made of oxidized steel.


The adult library is located in the existing shell and the children's library and the cafeteria are located in the new building.

The basic synthetic idea of the library was to create a circle in the center of the war museum, as the core of the whole library, in order to show the vertical area that the war museum used to have at that point. The circle as a strong geometric place in the flat space, will define the meeting point of the whole library, as the reception and service space is located there. Through the circle the vertical movement takes place in the other levels. On the ground floor, some recesses were designed, which include some exhibits of the museum and a small historical background.

In order to keep a distance between the new building and the existing one, a vertical axis was designed on the ground floor, parallel to the one that passes through the center of the circle, connecting the urban life of Tzanakaki Street with the park.

The access to the new building is through the adult library, but also with a separate entrance on the south side. The outer shell, north and south, is on the border of the war museum before it was demolished and is made of concrete, as a continuation of the existing and internally with oxidized steel-coated concrete. The roofs and the external space of the library are being redesigned, with engravings that strengthen the connections with the surrounding area and the park. Some trees are also preserved and some others are added.