Δ027.20 | «Smart Kryoneri: Ανάπλαση παράκτιας αστικής ζώνης στη Ζάκυνθο»


Διπλωματική εργασία: «Smart Kryoneri: Ανάπλαση παράκτιας αστικής ζώνης στη Ζάκυνθο»
Φοιτήτρια: Μάρα Καποδίστρια
Επιβλέπων καθηγητής: Πάνος Δραγώνας
Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2020
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπλαση της παράκτιας, αστικής περιοχής του Κρυονερίου Ζακύνθου με την εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών.

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από φυσικό κάλλος, καθαρή θάλασσα και πολυάριθμα στοιχεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Παρ’ όλα αυτά και παρά τις αρκετές προσπάθειες αναβίωσής της κατά την πάροδο των χρόνων, η περιοχή έχει μείνει παραμελημένη και ανεκμετάλλευτη.

Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνεται η αστική της ανάπλαση με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της.


Πρώτο βήμα σε αυτή την αναβίωση είναι ο επαναπροσδιορισμός του σχεδιασμού της. Με αυτή την έννοια, τα ζητήματα στο σχεδιασμό της περιοχής απαντώνται με τη διάρθρωση διαφορετικών layers, τα οποία οργανώνουν με συγκεκριμένο τρόπο τις κινήσεις, τις επιφάνειες, τα σημεία και τα μεγάλα αντικείμενα προκειμένου να συνδέονται, να λειτουργούν και να δημιουργούν ενδιαφέρουσες σχέσεις και συγκρούσεις για την περιοχή συνολικά. Συγχρόνως, επανασχεδιάζεται και κανονικοποιείται η ακτογραμμή, η οποία ως ένα επιπρόσθετο layer, διευκολύνει την πρόσβαση στη θάλασσα.

Παράλληλα, η αναβίωση του Κρυονερίου γίνεται και με την “έξυπνη” αναβάθμιση της περιοχής. Συγκεκριμένα, προστίθενται ορισμένες κατασκευές, οι οποίες λειτουργώντας με “έξυπνες” τεχνολογίες έχουν ως σκοπό την καλύτερη συνδεσιμότητα της περιοχής σε ένα ευρύτερο δίκτυο και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να επιτευχθεί ένα αειφορικό και οικονομικό σε βάθος χρόνου αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, η “smart” αναβάθμιση στοχεύει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της περιοχής και στην ενεργειακή της αυτονομία.


Στόχος ακόμα της ανάπλασης, είναι η ενσωμάτωση των βασικών αξόνων που καθορίζουν μια πόλη ως “έξυπνη”, έπειτα βέβαια από μια κριτική αξιολόγηση τους όπως αναλύθηκε στην ερευνητική εργασία. Οι έννοιες αυτές αποτελούν μια βάση η οποία επηρεάζει όλη την παρέμβαση και σύμφωνα με αυτές εμπλουτίζεται και το πρόγραμμα τις περιοχής. Σε συνδυασμό με την κατανόηση των αναγκών της, η περιοχή κατατέμνεται σε ζώνες οι οποίες περιλαμβάνουν προγράμματα σχετικά με κινητικότητα, ψυχαγωγία, τουρισμό, εμπόριο, οικονομία, τεχνολογία και πολιτισμό. Όλα αυτά σε άμεση συνάρτηση με την παραλία, αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εργασίας, η οποία παίρνει πλέον ποικίλες, διαφορετικές μορφές και γίνεται πόλος έλξης κατοίκων και επισκεπτών.
Στο πλαίσιο του αειφορικού χαρακτήρα της παρέμβασης, προστίθενται ακόμα, περισσότερα σημεία πρασίνου καθώς επίσης και τα υφιστάμενα κτίρια της περιοχής δεν κατεδαφίζονται αλλά επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα νέα προγράμματα.


Επιπρόσθετα, τα νέα προγράμματα μπορούν να συνδέονται με αντίστοιχες εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα των επισκεπτών, προκειμένου να εισέρχονται πιο εύκολα και να μαθαίνουν καλύτερα την περιοχή.
Το “Smart Kryoneri” είναι πλέον ένας τόπος που λειτουργεί με εφαρμογές τεχνολογίας, χωρίς όμως να προσκολλάται σε αυτήν. Σχεδιάζεται και λειτουργεί με βάση την ανθρώπινη επιλογή και δραστηριότητα κι έτσι γίνεται πραγματικά “Έξυπνο”.