Δ078.19 | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΘΟΥΣ. λύκοι και λευκές φάλαινες σε σμήνος


Διπλωματική Eργασία: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΘΟΥΣ. λύκοι και λευκές φάλαινες σε σμήνος
Φοιτήτριες: Εύα Παπαδουράκη , Τζοάννα Πουπάκη, Θεοδώρα Σιάνου
Επιβλέπουσα καθηγήτρια:  Φοίβη Γιαννίση 
Σχολή: Αρχιτεκτονική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χρονολογία: Σεπτ 2019
Ξεκινήσαμε την διπλωματική μας εργασία με ερωτήματα που αφορούσαν την ελεύθερη κίνηση του σώματος μέσα στο πλήθος. Για να δώσουμε απαντήσεις αποφασίσαμε να μελετήσουμε τη συνάθροιση των πολλών μέσα από την επιτόπια έρευνα, δηλαδή την καταγραφή εκδηλώσεων, και τη θεωρητική πλαισίωση του όρου “πλήθος”. Ερευνώντας επαναπροσδιορίσαμε τον όρο μέσα από τις έννοιες της έντασης, του συντονισμού και του συνέρχεσθαι. Πλήθος θεωρούμε όλους όσους έχουν την επιθυμία του συνέρχεσθαι και βιώνουν στιγμές συντονισμού. Ως συνέρχεσθαι ορίζουμε την κατάσταση στην οποία τα άτομα βρίσκονται σε επικοινωνία και σωματική εγγύτητα και ως συντονισμό την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε κοινή ένταση.

Μελετήσαμε και καταγράψαμε 27 εκδηλώσεις για καθεμία από τις οποίες σχεδιάσαμε διαγράμματα για την κωδικοποίηση των στοιχείων του πλήθους. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαγράμματα έντασης, όπου το πλήθος απεικονίζεται ως ένας αχινός, χωρικά διαγράμματα του πλήθους όπου φαίνεται το χωρικό του αποτύπωμα χωρίς τα υπάρχοντα χωρικά όρια, διαγράμματα περασμάτων, διαγράμματα κίνησης του σώματος, διαγράμματα ήχου και ένας κατάλογος αντικειμένων. Η αναπαράσταση της εμπειρίας του πλήθους γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από την υλοποίηση βίντεο και ηχοτοπίων. 
Από όλες τις εκδηλώσεις που μελετήσαμε, μας ενδιέφερε περισσότερο το στοιχείο της ελεύθερης κίνησης μέσω του χορού. Γι’ αυτό επιλέξαμε να εστιάσουμε στα πάρτυ εισάγοντας την έννοια της «κουλτούρας των πάρτυ». Η «κουλτούρα των πάρτυ» αναφέρεται στα πάρτυ ως πρακτική διασκέδασης, ως κάτι που αναζητά κανείς μόνο και μόνο για την εμπειρία του πάρτυ και όχι γιατί έχει κάτι συγκεκριμένο να γιορτάσει. Εμφανίζεται στα κλαμπ, στις συναυλίες, στα πανηγύρια και στα πάρτυ. Εμείς επιλέξαμε να εστιάσουμε στα ανοιχτά πάρτυ δημόσιου χαρακτήρα γιατί δεν έχουν το face control, την πόρτα των club, και δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο. Επιπλέον στα πάρτυ συναντάμε το γίγνεσθαι, δηλαδή την αλλαγή της εντασιακής κατάστασης του ατόμου. 
Παρατηρώντας τα πάρτυ των μελετών εντοπίσαμε πως σπάνια γίνονται πάρτυ για τα πάρτυ. Έχοντας αυτό σαν παραδοχή και θέλοντας να αναπαράγουμε την εμπειρία του πλήθους αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα χορευτικό πάρτυ. Το Άνιμαλ Πάρτυ. Από τα event/τις εκδηλώσεις κρατήσαμε σχόλια και παρατηρήσεις όπως είναι η σημασία της συνεχόμενης μουσικής, του χώρου χορού, του μπαρ, της ατμόσφαιρας και του promotion και αυτές είναι οι συνθήκες πάνω στις οποίες επιλέγουμε να πειραματιστούμε. Με σκοπό την παραγωγή ενός πάρτυ πείραμα μεταφράζουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια μας σε σχέση με τα event/τις εκδηλώσεις και την κουλτούρα των πάρτυ σε συνθήκες χωρικές και συμπεριφοράς, εισάγοντας ταυτόχρονα ένα παιχνίδι ρόλων/κάρτες. 
Για τη διεξαγωγή του πάρτυ επιλέξαμε τον χώρο του πανεπιστημίου γιατί είναι/ήταν ένας δημόσιος χώρος, ανοιχτός προς όλους. Το Άνιμαλ Πάρτυ ήταν μια ακόμα συνθήκη πλήθους, όπως όλες οι εκδηλώσεις που μελετήσαμε. Πέρα από την αναπαραγωγή της συνθήκης του πλήθους μέσα από το πάρτυ, σημαντικά στοιχεία της εργασίας μας είναι η απεικόνιση του πλήθους ως αχινό και η αναπαράσταση της εμπειρίας του μέσα από βίντεο, διαγράμματα, ήχους και λέξεις. 


Καταλήγοντας, το πλήθος είναι μια κατάσταση που πρέπει να βιωθεί για να γίνει κατανοητή η αίσθησή του. Μπορείς να το παρατηρήσεις εξωτερικά αλλά για να το αντιληφθείς πρέπει να το διασχίσεις, να το ακουμπήσεις, να νιώσεις την έντασή του, να είσαι μέρος της έντασης, να κινηθείς ελεύθερα μέσα του.