Δ028.20 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ


Διπλωματική εργασία: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ
Φοιτήτρια: Αμπεριάδου Μαρία
Επιβλέποντες Καθηγητές: Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Γρηγοριάδου Μαρία, Πολυχρονόπουλος Δημήτριος
Σχολή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2020
Θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στο Ν. Ξάνθης. Το οικόπεδο που επιλέχθηκε βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το κέντρο της Ξάνθης, επί των οδών Εθελοντή Αιμοδότη και Εγνατίας.

Η περιοχή στην οποία ανήκει το οικόπεδο μελέτης αποτελείται κυρίως από Εργατικές κατοικίες (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ), απλές κατοικίες και το Νοσοκομείο της πόλης.

Η επιλογή του οικοπέδου για τη δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης οφείλεται στην ύπαρξη τόσο του Νοσοκομείου, όσο και του Κ.ΑΠ.Η., με σκοπό την άμεση εξυπηρέτησή τους.
Το οικόπεδο μελέτης συνδέεται άμεσα με το κέντρο της πόλης της Ξάνθης, μέσω της Κύριας Οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η παραπάνω Οδός, μέσω της οποίας οργανώνεται η υπόλοιπη κυκλοφορία, βρίσκεται Βόρεια του οικοπέδου, διαχωρίζοντάς το από το Νοσοκομείο.

Η συνθετική ιδέα ενσωματώνει την Κύρια Οδό, μέσω της οποίας οι επισκέπτες εισέρχονται, είτε οδικός είτε ως περιπατητές, στο Κέντρο Αποκατάστασης.

Συνθετική δομή

Η σύνθεση αποτελείται από ένα βασικό κτήριο σχήματος  Γ, αποτελούμενο από ημιυπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους.


Σκοπός της συνθετικής ιδέας υπήρξε η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ενσωμάτωση του κτηρίου με το φυσικό τοπίο, αποτελώντας συνέχεια αυτού. Συνεπώς, διαμορφώνονται χώροι κάτω από τη φυσική στάθμη του εδάφους (στάθμη -1.00).

Πλατείες – κενά

Η διαμόρφωση της συνθετικής ιδέας βασίστηκε στο σχεδιασμό πλατειών που δίνουν ζωή στο Κέντρο. Κατά αυτόν τον τρόπο στη σύνθεση συναντώνται δύο πλατείες.

Η πρώτη υπόσκαφη πλατεία οδηγεί τον επισκέπτη από την φυσική στάθμη -4.85 στη στάθμη -8.70. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η είσοδος σε πολλές λειτουργίες του Κέντρου Αποκατάστασης, ενώ παράλληλα αποτελεί κέντρο συνάθροισης τόσο των επισκεπτών, όσο και των ασθενών.
Η δεύτερη πλατεία διαμορφώνεται στη στάθμη -1.00, στο βορειοανατολικό τμήμα, η οποία διαθέτει δημόσιο χαρακτήρα, καθώς βρίσκεται στη στάθμη του κεντρικού δρόμου Εθελοντή Αιμοδότη.

Προσβάσεις – Είσοδοι

Οι προσβάσεις στο κτήριο ποικίλουν. Ο επισκέπτης εισέρχεται στην κεντρική είσοδο-φουαγιέ από το νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου (στάθμη -4.85).
Ωστόσο, το κτήριο γίνεται προσβάσιμο και από επιπλέον εισόδους, σε διαφορετικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πλατείες που προαναφέρθηκαν, συντελούν στη δημιουργία προσβάσεων προς τις εκάστοτε λειτουργίες του κτηρίου.  Μέσα από τη στάθμη -8.70 ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να εισέλθει τόσο στο φουαγιέ της αίθουσας πολλαπλών, όσο και στο φουαγιέ των θεραπευτικών χώρων. Οι δύο αυτές είσοδοι συνδέονται άμεσα. Παράλληλα, μέσα από τη στάθμη -1.00 ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του κτηρίου, καθώς επίσης μπορεί να μεταβεί άμεσα στην κεντρική είσοδο.
Είσοδος φωτός – φεγγίτες

Η δημιουργία οριζόντιων ανοιγμάτων (φεγγίτες) στοχεύει στην εισχώρηση του φυσικού φωτός στις υπόγειες λειτουργίες της σύνθεσης.
Κατά αυτό τον τρόπο, το φυσικό φως εισχωρεί στις περιοχές όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξή του, καθοδηγώντας τόσο την κίνηση, όσο και το βλέμμα των επισκεπτών. Παράλληλα, φεγγίτες δημιουργούνται για την ανάδειξη των χώρων στάσης του κοινού.

Θεραπευτικός κήπος

Ο θεραπευτικός κήπος δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση και ενίσχυση των κινητικών δεξιοτήτων των ασθενών που φιλοξενούνται στο κέντρο.

Πρόκειται για μια ξύλινη κατασκευή (ντεκ), που παρέχει στον ασθενή τη δυνατότητα κίνησης κατά μήκος αυτής, καθώς και εργοθεραπείας, μέσα από την αξιοποίηση των ειδικά κατασκευασμένων κήπων που ενισχύουν τη κίνηση των άνω άκρων.

Παράλληλα, αποτελεί χώρο χαλάρωσης, ξεκούρασης και περισυλλογής για τους επισκέπτες και μη του Κέντρου Αποκατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ομαλής του ένταξης στο φυσικό τοπίο, γεγονός που επιτρέπει στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τη φύση και το υγρό στοιχείο.