Δ052.19 | Σχολή κινηματογράφου και Φωτογραφίας στον Βόλο


Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Σχολή κινηματογράφου και Φωτογραφίας στον Βόλο | Volos Film and Photography school
Φοιτητές:Φοίβη Αίρις - Ασημακοπούλου, Ορέστης Κακλαμάνης 
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δήμητρα Χατζησάββα
Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
Ημερομηνία: Μάρτιος 2019 

 
Η διπλωματική εργασία με τίτλο Σχολή κινηματογράφου και Φωτογραφίας στον Βόλο, επιχειρεί τον σχεδιασμό ενός συμπλέγματος εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τη διδασκαλία των τεχνών της φωτογραφίας και του κινηματογράφου καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών υποδομών τους.

Η επέμβαση τοποθετείται στην περιοχή "Παλαιά" του Βόλου σε μια μεθόριο περιοχή που βρίσκεται στη Δυτική είσοδο της πόλης παραλαμβάνοντας ισχυρές αστικές, κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές αντιθέσεις τις οποίες  η επέμβαση επιχειρεί να διευθετήσει παράλληλα με τον σχεδιασμό ενός απαιτητικού και εξειδικευμένου κτιριολογικού προγράμματος.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε ένα εγκλωβισμένο όριο για την επέκταση της πόλης και τη σύνδεσή της με τα πανεπιστήμια καθώς και για τη λειτουργία της ως πύλη δυτικής εισόδου για την πόλη του Βόλου.
Συνιστά ένα κρίσιμο μεταβατικό πεδίο, οριοθετημένο με φυσικά και αστικά όρια, στη μεθόριο συστημάτων στο τέλος της κανονικότητας αλλά με δυνατότητες να λειτουργήσει ως σύνδεσμος ανάμεσα σε διάφορες αντιθέσεις και όρια:
 • τη σύγκρουση αστικού και περιαστικού
 • τα φυσικά και αστικά όρια (ποτάμι, εμπορικό λιμάνι, υψομετρική κλίση)
 • τις υποδομές μεγάλης κλίμακας (σταθμός ΚΤΕΛ, parking, εμπορικό λιμάνι, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικός σταθμός κ.λπ.)

Συνθετικές προθέσεις

Βασική πρόθεση της μελέτης είναι η ενεργοποίηση συνδέσεων στα φυσικά και αστικά όρια και η ενίσχυση της αστικότητας σε μια υποβαθμισμένη περιοχή κύρια υπερτοπικών χρήσεων. Η προτεινόμενη σύνθεση επιχειρεί την:

 • Διαχείριση της μεγάλης κλίμακας  (υφισταμένες υποδομές, επιμερισμός ογκοπλασίας)
 • Ανάδειξη / μεταγραφή της βιομηχανικής τυπολογίας στην περιοχή (περιμετρική διάταξη-ίχνος περιβάλλοντος τοίχου).
 • Αστική σύνδεση (διαμόρφωση διαδρομών και δημόσιων χώρων αναφοράς που ενοποιούν και διασυνδέουν με πολλαπλούς τρόπους  τα υφιστάμενα φυσικά και αστικά όρια (γεφύρωση του περάσματος του ποταμού, ενεργοποίηση κεντροβαρικού άξονα σύνδεσης της πόλης με τα Πανεπιστήμια, επέκταση ρυθμού και γεωμετρίας υφιστάμενων οικοδομικών τετραγώνων, εκτροπή οδικών αξόνων για τη δημιουργία αστικού πάρκου, στοές,  κ.λπ).
 • Δημιουργία και ενίσχυση της αστικότητας σε μια περιαστική περιοχή (σαφήνεια στη σχέση πλήρων κενών, ενίσχυση πυκνότητας, δημιουργία δικτύου δημόσιων χώρων -αστική πλατεία ως δεύτερος πόλος έλξης για την συνοικία των Παλαιών, ιεράρχηση δημόσιου αστικού και τοπιακού χώρου, συντακτική κανονικότητα και συνεκτικότητα).

 Το κτιριακό σύμπλεγμα της σχολής επιχειρεί:

 • Να συγκροτήσει ένα κτιριολογικό σύμπλεγμα με επαναληπτική σύνταξη και δομή που συνδιαλέγεται με την κλίμακα και την τυπολογία του περίγυρου με σαφείς σχέσεις πλήρους κενού.
 • Να σχολιάσει την βιομηχανική μνήμη της περιοχής, αναδεικνύοντας το ίχνος του ορίου και του περίκλειστου σχήματος (κατοικημένος Τοίχος) των προ-υφιστάμενων βιομηχανιών που αναλαμβάνει τον βασικό οργανωτικό άξονα οριζόντιας και κάθετης κίνησης της σχολής.
 • Καταλαμβάνει ένα οργανωτικό σχήμα Γ διάταξης που απελευθερώνει ένα σύστημα από συλλογικές πλατείες και αίθρια άλλοτε δημόσια άλλοτε εντός του κτιρίου.
 • Συγκροτεί έναν υβριδικό πανεπιστημιακό χώρο μεταξύ εκπαίδευσης και πολιτισμού που προσφέρει ένα πυκνό πρόγραμμα με χρήσεις συλλογικές και ιδιωτικές που αφορούν την πόλη αλλά και τη συγκεκριμένη περιοχή.
 • Κλιμακώνει το λειτουργικό πρόγραμμα της σχολής αξιοποιώντας την πολυπλοκότητα και τον κατακερματισμό της κλίμακας των προτεινόμενων χώρων στην κάθετη διάταξη για την ανάπτυξη χώρων διαφόρων μορφών και απαιτήσεων διδασκαλίας, Συναρμόζει κατάλληλα τοπίο και έδαφος προκειμένου να κρύψει βαριές και μεγάλης κλίμακας χρήσεις (studio) εντείνοντας παράλληλα την κατακόρυφη διαβάθμιση της προγραμματικής πολυπλοκότητας και τη δημιουργία μεικτού προγράμματος τοπικών και υπερτοπικών χρήσεων ημέρας και νύχτας.
 • Διαχειρίζεται τον ρυθμό φωτεινών και κλειστών χώρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της κινηματογραφικής εκδίπλωσης  των προγραμματικών αλλά και αισθητικών αιτημάτων της σχολής.