Δ062.19 | Επαναπροσδιορίζοντας την βιομηχανική αξία του τόπου: ανάπλαση και επανασχεδιασμός του ανενεργού λατομείου ΛΑΤΟ στα Τουρκοβούνια


Διπλωματική Εργασία: Επαναπροσδιορίζοντας την βιομηχανική αξία του τόπου: ανάπλαση και επανασχεδιασμός του ανενεργού λατομείου ΛΑΤΟ στα Τουρκοβούνια
Φοιτήτριες: Σοφία Καλλιμασιώτη, Αικατερίνη Παπουτσά
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Παναγιώτα Καραμανέα
Πανεπιστήμιο: Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2019
Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί τη διαμόρφωση του τοπίου στη περιοχή του εγκαταλειμμένου λατομείου ΛΑΤΟ στα Τουρκοβούνια, τα οποία αποτελούν την υψηλότερη και πιο εκτεταμένη λοφοσειρά του λεκανοπεδίου Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η προς μελέτη περιοχή περιβάλλεται από δύο δήμους, τον Ψυχικού/Φιλοθέης στα ανατολικά και το δήμο Γαλατσίου στα δυτικά.

 Ο σχεδιασμός ξεκινά με σημείο αναφοράς τα βιομηχανικά κατάλοιπα της περιοχής, ως σημαντικά στοιχεία της βιομηχανικής μνήμης και κληρονομιάς. Προτείνονται δύο βασικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις, η πολιτιστική και η τοπιακή, με τον λατομικό χώρο να εντάσσει τη δημιουργία ενός μουσείου ορυκτών πόρων και τα εγκαταλειμμένα κελύφη να αναδιαμορφώνονται και να φιλοξενούν διάφορες μορφές τέχνης. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένας βιομηχανικός περίπατος, ο οποίος αποτελεί τη μετάβαση από την πολιτιστική προσέγγιση στην τοπιακή και το αντίστροφο, οργανώνοντας τη σύνθεση του σχεδιασμού. Οι επεμβάσεις αυτές, τοπιακής και πολιτιστικής προσέγγισης, αναδεικνύουν τον σημαντικό χαρακτήρα της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής και παράλληλα, αποτελούν συνδετικό κρίκο των ετερόκλητων στοιχείων των δύο δήμων, μετατρέποντας τη περιοχή σε σημαντικό πόλο έλξης.