Δ003.20 | Υπαίθριες Διαμορφώσεις και Κατασκευές κατά μήκος του Ποταμού Κόσυνθου στην Ξάνθη

 
Διπλωματική εργασία: Υπαίθριες Διαμορφώσεις και Κατασκευές κατά μήκος του Ποταμού Κόσυνθου στην Ξάνθη
Φοιτητική Ομάδα: Ζάχου Δέσποινα, Παπαδάκη Ευθυμία
Επιβλέποντες: Πολυχρονόπουλος Δημήτριος (καθηγητής) , Γρηγοριάδου Μαρία (επίκουρη καθηγήτρια), Θωμάς Νικόλαος (επίκουρος καθηγητής) 
Σχολή: Δ Π Θ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης, 2020
Ο ποταμός Κόσυνθος πηγάζει από την οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης και εκβάλει μετά από 55 χιλιόμετρα, στο βόρειο τμήμα της Βιστωνίδας λίμνης. Για την Ξάνθη, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της διαχρονικά, ενώ με τα χρόνια φαίνεται να παραμερίζεται η αξία του από τους κατοίκους. Βασικό μέλημα του σχεδιασμού είναι η επανένταξη του ποταμού στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, αλλά και η ανάδειξη της χλωρίδας της περιοχής.
 
 

 
Η τοποθεσία του οικοπέδου σε σχέση με τον αστικό ιστό, το κέντρο, την παλιά πόλη, αλλά και την υπόλοιπη παραποτάμια ζώνη , δημιουργεί ορισμένες βασικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τις σχεδιαστικές επιλογές που σχετίζονται με την  ενοποίηση των επιμέρους περιοχών της πόλης της Ξάνθης.
 
 

 
Η ανάγκη για υπαίθριες εκτονώσεις και επαφή με τον ποταμό, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία χωρικών ενοτήτων διαφορετικής φύσεως, που προκύπτουν ανάλογα με τις ελλείψεις που εντοπίζονται στον αστικό ιστό. Στην περιοχή μελέτης σχεδιάζονται χώροι για παιδιά, πλατώματα για μαζικές συναντήσεις, ήπιες περιπατητικές διαδρομές, καλλιέργειες και βοτανόκηποι, μεταλλική πλατφόρμα που οδηγεί στην κοίτη του ποταμού. Επίσης, σχεδιάζεται μικρό αναψυκτήριο και Info Point.
 
 

 
Η μεταβλητότητα του ορίου του ποταμού Κόσυνθου, αποτέλεσε την βασικότερη παράμετρο που επηρέασε τον σχεδιασμό. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε μία χωρική υποχώρηση σε σχέση με το πρότερο όριο και διαμορφώσαμε εκ νέου τις γραμμές όπου μπορεί να φτάσει το νερό. Οι φυτεύσεις σε αναβαθμούς και οι κατασκευές που βυθίζονται και αποκαλύπτονται ανάλογα με την στάθμη του ποταμού, εντάσσουν το μεταβλητό στοιχείο στον σχεδιασμό διαφοροποιώντας  την αντίληψη του χώρου σε κάθε εποχή. Οι βασικές διαδρομές , οι πλατείες και το αναψυκτήριο τοποθετούνται ψηλότερα, ενώ ο μεγάλος τοίχος corten στο δεξί τμήμα της σύνθεσης αποτελεί ένα απροσπέλαστο όριο.
 
 

 
Σημαντική συνιστώσα κατά τον σχεδιασμό αποτέλεσε ο φωτισμός να διαβάζεται ως ολότητα με την υπόλοιπη σύνθεση. Έτσι, τοποθετούμε γραμμικά στοιχεία φωτός στο έδαφος, αλλά και κρυφό φωτισμό στο κάτω μέρος των στηθαίων και των καθιστικών, με την πρόθεση αυτό να ενοποιείται με τις χαράξεις, να τις αναδεικνύει και να ακολουθεί την δυναμική τους.