Έργα στην Ελλάδα

ΕΡ001|17: C_29 / 'Optimist' Optical Shop του 314 Architecture Studio

ΕΡ002|17: Μονόχορδο-Νέα Κατοικία στην Αγριά Βόλου - Zήσης Κοτιώνης