Έργα στην Ελλάδα

20202019
2018

ΕΡ001|18: Inside-Out - Νίκος Κτενάς

ΕΡ002|18: MYKONOS WHITE BOXES RESORT-  Potiropoulos + Partners 

ΕΡ003|18: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡ004|18: ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ -Άννα Γαρεφαλάκη / 3+ architecture

ΕΡ005|18: “Αkti Oneirou” Bungalows / ASPASIA TAKA architects

ΕΡ006|18: Αστικά κύτταρα | Τσαμπίκος Πετράς, Γιώργος Π. Χούσος2017

ΕΡ001|17: C_29 / 'Optimist' Optical Shop του 314 Architecture Studio

ΕΡ002|17: Μονόχορδο-Νέα Κατοικία στην Αγριά Βόλου - Zήσης Κοτιώνης