ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2023

Προθεσμία υποβολής της διπλωματικής εργασίας έως 31/12/2023.