ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2023

Προθεσμία υποβολής της διπλωματικής εργασίας έως 31/12/2023. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 29/02/2024