ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2022

Κριτική Επιτροπή: Μανώλης Αναστασάκης, Δέσποινα Βουτέρη, Έλενα Ζερβουδάκη, Ρούλα Κατσιλάτη, Μαρίνα Στασινοπούλου

20 εργασίες έχουν ήδη επιλεγεί (shortlisted) για περαιτέρω αξιολόγηση: 002, 005, 006, 007, 009, 010, 012, 018, 020, 021, 025, 026, 027, 029, 031, 034, 040, 042, 047, 050 
Βραβεία:  005, 012, 021, 025, 034 (4 ΑΠΘ, 1 UTH)
Έπαινοι006, 009, 010, 031, 050 (2 ΕΜΠ, 1 ΑΠΘ, 1 UTH, 1 TUC)

(Οι διακριθέντες με βραβείο ή έπαινο μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιοδικό έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 για την παραλαβή του τιμητικού τους δώρου)