ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2022

Παράταση έως 28/02/2023
Προθεσμία υποβολής της διπλωματικής εργασίας έως 31/12/2022