ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2021


Κριτική Επιτροπή: Μανώλης Αναστασάκης, Κατερίνα Βαλσαμάκη, Ελένη Λιβάνη, Γιώτα Μουρατίδου, Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου

25 εργασίες έχουν ήδη επιλεγεί (shortlisted) για περαιτέρω αξιολόγηση: 002, 003, 005, 007, 015, 016, 017, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 034, 037, 041, 042, 047, 050, 051, 054, 059, 061, 062, 068 ☆ 
Βραβεία: 002, 017, 028, 061, 062 ☆ (2 ΔΠΘ, 1 ΕΜΠ, 1 ΑΠΘ, 1 UPATRAS)
Έπαινοι:  016, 022, 023, 024, 042, 051, 059 ☆ (4 ΕΜΠ, 1 ΑΠΘ, 1 TUC. 1 UTH)

(Οι διακριθέντες με βραβείο ή έπαινο μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιοδικό έως τις 30 Noεμβρίου για την παραλαβή του τιμητικού τους δώρου)