ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - Συμμετοχές 2020

Κριτική Επιτροπή: Μανώλης Αναστασάκης, Δέσποινα Ζαβράκα, Ισιδώρα Αγγελική Κόλια, Αριστείδης Ντάλας, Πάνος Παπασωτηρίου.

30 εργασίες έχουν ήδη επιλεγεί (shortlisted) για περαιτέρω αξιολόγηση: 002, 003, 005, 013, 018, 019, 020, 021, 024, 029, 030, 034, 035, 036, 037, 040, 041, 047, 054, 057, 060, 064, 065, 066, 071, 074, 075, 076, 080, 083 
Βραβεία: 020, 029, 037, 064, 075, 076 ☆ (3 ΕΜΠ, 2 ΑΠΘ, 1 TUC)
Έπαινοι: 013, 019, 021, 030, 041, 057 ☆ ( 2 ΕΜΠ, 2 UTH, 1 ΑΠΘ, 1 TUC)

(Οι διακριθέντες με βραβείο ή έπαινο μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιοδικό έως τις 30 Noεμβρίου για την παραλαβή του τιμητικού τους δώρου)
________________________________________________________________________________________________________________